GDPR seznam obveznih dokumentov za podjetja

GDBR: Spodaj boste našli seznam obveznih dokumentov, ki jih potrebuje podjetje – upoštevajte, da imena dokumentov GDPR ne predpisuje, zato lahko uporabite druge naslove. Nekatere dokumente lahko tudi združite.

BREZPLAČEN SEZNAM DOKUMETACIJE!
EU GDPR obvezni dokumenti v podjetju

EU GDPR & ISO 27001
Opomba: Dokumentacija se gradi po vrstnem redu. Vrstni red izvajanja dokumentacije v zvezi z mapo (varnost in nadzor) je opredeljen v načrtu za obvladovanje tveganja. Upoštevajte, da nekateri dokumenti niso obvezni – odvisno od velikosti in kompleksnosti vašega podjetja lahko izberete, ali jih želite izvajati ali ne. Obvezne dokumente po GDPR smo označili z rdečo barvo.

Varno GDBR projektno okolje za vodenje nalog, dokumentacije na intranetu ali v oblaku ter pregled stanja procesov je lahko velika konkurenčna prednost firme.

Enako velja za CRM in podobne aplikacije, ki obdelujejo podatke strank. Podatki so lahko na lastnem strežniku ali v zavarovanem oblaku pri uveljavljenem ponudniku.

Na WordPress Open Source tehnologiji smo razvili WP TASK CRM, kjer lahko kreirate projekte, vodite naloge, sinhronizirate koledar, prejemate opomnike, vizualizirate poljubne faze. Na strežniku ali v oblaku in v poljubnem jeziku.

WpTaskCRM ima možnost avtomatičnega kriptiranja podatkov v bazo, izkorišča pa tudi prednosti množice modulov. Možnosti so neomejene, omejitev je le domišljija uporabnika.

Kontaktirajte nas!